PRVA STRAN‎ > ‎Obvestila‎ > ‎Arhiv obvestil‎ > ‎

OBVESTILO STARŠEM - UKINITEV OLAJŠAV

objavljeno: 27. jun. 2012 01:15 avtor: Boris Šegula   [ posodobil 8. maj 2014 00:25 Sabina Založnik ]

Markovci, 26.06.2012

Številka:501/2011-12

 

 

 

OBVESTILO STARŠEM

 

 

 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ)- Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo z dne 12.06.2012 Vas obveščamo:

 

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Ur.l.RS. št. 40/12 se spremeni četrti odstavek 32. člena  ZVrt, tako da določa, da se plačilo staršev za vrtec določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Tako po novem, s 01. 06. 2012 starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena DVA ali VEČ otrok,  plačajo za mlajšega (drugega) otroka 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca (dohodkovni razred v skladu s 24. čl. ZUPJS), za vsakega nadaljnjega  (tretjega, četrtega,..) otroka pa so OPROŠČENI plačila.

 

S tem se ukinja pravica do brezplačnega vrtca za mlajšega otroka, prav tako pa tudi znižanje plačila za en plačni razred za starejšega otroka.

 

 

V skladu z 222. členom ZUJF se novost uveljavi s 01. 06. 2012.

 

Vsem staršem, ki jim je bila za leto 2012 že izdana odločba o znižanem plačilu za dva ali več otrok, pa bo Center za socialno delo po uradni dolžnosti izdal nove odločbe. 

Vloge vam ni treba ponovno oddati.

 

 

Ravnatelj:

Ivan Štrafela

Comments