PRVA STRAN‎ > ‎Obvestila‎ > ‎Arhiv obvestil‎ > ‎

POZIV STARŠEM ZA ODDAJO VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA KOLEDARSKO LETO 2013

objavljeno: 30. nov. 2012 02:46 avtor: OŠ Markovci   [ posodobil 8. maj 2014 00:24 Sabina Založnik ]
PISMO MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE

Spoštovani.

V mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje koledarsko leto 2013. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31. 12. 2012 iztečejo, s tem pa prenehajo biti pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.

Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddajo na pristojnem CSD. Za pravočasno vložene vloge, za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo od 1. 1. do 31. 12. 2013 se bodo štele le tiste, ki bodo vložene do konca meseca decembra 2012. V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja vloge bo pomenila, da bo CSD lahko odločbo izdal v skladu z 32. členom ZUPJS šele s kasnejšo veljavnostjo.

V praksi prihaja do velikega števila primerov napačnega razumevanja staršev glede obveznosti oddaje vloge za znižano plačilo ob vključitvi drugega otroka v vrtec. Prvi primer so starši, ki že imajo odločbo o znižanem plačilu za prvega otroka in menijo, da jim ni potrebno oddati vloge še za drugega otroka, drugi primer pa so starši, ki nimajo odločbe za prvega otroka, saj glede na višino dohodkov ocenijo, da je oddaja vloge brezpredmetna, ker jim bo določeno najvišje plačilo, ob vključitvi drugega otroka pa menijo, da jim pripada pravica do znižanega plačila avtomatično, na podlagi zakona. V obeh primerih starši pridejo v položaj, da jim subvencija za drugega otroka ne pripada, zato vas prosim, da starše izrecno seznanite , da morajo za drugega otroka oddati vlogo za subvencijo, če želijo, da jim le-ta pripada.

Starše je treba opozoriti tudi na morebitno preuranjeno oddajo vloge (nekateri starši so vlogo oddali že v novembru), saj jih CSD zavrže, ker je o pravici do vrtca za december že odločeno. Torej, vlogo morajo oddati v decembru in nič prej in nič kasneje.

Pravica do znižanega plačila, ki jo priznava zakonodaja, upravičencu lahko pripada le, če jo izrecno uveljavi pri CSD, sicer ni pravne podlage, da se to pravico prizna.


Lepo pozdravljeni.
Alen KOFOL
v.d. GENERALNEGA DIREKTORJA
DIREKTORATA
Comments