PROGRAM


V Vrtcu Markovci se izvaja dnevni program, v sklopu katerega ob vzgojno-izobraževalnem delu in varstvu otrokom nudimo tudi zajtrk, kosilo in malico.

Delo v vrtcu poteka po Kurikulumu za vrtce. To je nacionalni dokument, ki okvirja koncept in sistem predšolske vzgoje. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.DAN V VRTCU


URA

AKTIVNOST

5.30 - 7.45

sprejem otrok in igra po izbiri

7.45 - 8.00  

priprava na zajtrk

8.00 - 8.30

zajtrk

8.30 - 9.00  

umivanje zob

9.00 - 11.00           

usmerjene aktivnosti v igralnici in na prostem

11.00 - 11.15

priprava na kosilo

11.15 - 12.00

kosilo

12.00 - 13.45

aktivni počitek otrok

13.45 - 14.15

malica

14.15 - 16.30

aktivnosti po izbiri otrok v igralnici ali na prostem