ORGANIZIRANOST

ORGANIZIRANOST VRTCA

Vrtec Markovci deluje v sklopu Javnega zavoda OŠ Markovci.

Življenje in delo šole ter vrtca vodi :

USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole in vrtca je Občina Markovci.

POSLOVALNI ČAS VRTCA

Vrtec Markovci posluje od 5.30 do 16.30 ure.