ZA STARŠE

VPIS OTROK

Otroka se vpiše v vrtec z vlogo, ki jo dobite v vrtcu ali pa jo poiščete med dokumenti na dnu te strani. Če je prijav več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec.

STARŠI IMAJO PRAVICO DO

-vpogleda v program za otroke,

-obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,

-zaščite osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

-sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju dela v vrtcu in skupini, pri tem pa upoštevajo meje,

svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca,

-ob vstopu otroka staršem omogočamo postopno uvajanje tako, da so prve dni skupaj z njim in ga postopoma puščajo samega.

OBVEZNOSTI STARŠEV

Za otroka prinesete zdravniško potrdilo, da je zdrav in cepljen po programu, ki je predpisan.

Vzgojiteljico obvezno opozorite na zdravstvene posebnosti otroka.

Vrtcu ste dolžni posredovati telefonske številke in podatke, kje vas je možno najti ob nenadnih boleznih, poškodbah in drugih nepredvidenih dogodkih.

V vrtec smete pripeljati le zdravega otroka, z otrokom ne nosite zdravil in nevarnih predmetov.

Otrok mora imeti za prihod in odhod iz vrtca spremstvo staršev ali drugo pisno pooblaščeno osebo, ki ne sme biti mlajša od 10 let.

Starši otroka v vrtcu ne smete puščati več kot 9 ur, finančne obveznosti pa poravnavate redno.