DEJAVNOSTI

- vsakodnevne zaposlitve z različnih vzgojnih področij,

- praznovanje rojstnih dni,

- praznovanje jeseni,

- dejavnosti ob tednu otroka,

- praznovanje novega leta (lutkovna predstava, obisk Božička),

- obiski knjižnice,

- dejavnosti ob pustu - vključitev otrok v pustno povorko,

- "peš" izleti v bližnjo in daljno okolico,

- varno vključevanje otrok v promet,

- skrb za zdrave zobe,

- obiski pomembnih ustanov (zdravstvenega doma, pošte, zobozdravstvene ordinacije, občine ...),

- projekt Veseli bralček,

- uvajanje otrok k spoštljivemu odnosu do narave,

- razvijanje pozitivnega odnosa med otroki, do ljudi in živali,

- spodbujanje otrok k potrebi po gibanju,

- spodbujanje zdravega načina prehranjevanja,

- mini maturanti – slovo od vrtca.

INTERESNE DEJAVNOSTI

pevski zbor,

folklorne urice,

urice angleščine,

nogometni vrtec,

plavalni tečaj.

SODELOVANJE S STARŠI

roditeljski sestanek (september, januar),

skupna srečanja (predvidoma 3 do 4 krat letno),

mesečne individualne pogovorne ure,

sprejem staršev novo sprejetih otrok (avgust),

uvajanje novo sprejetih otrok (september).

DEJAVNOSTI NA ŽELJO STARŠEV

Interesne dejavnosti, ki jih bodo ponudili zunanji izvajalci, smejo potekati izven poslovnega časa vrtca (dejavnosti se dodatno plačujejo).