PROGRAM

V Vrtcu Markovci se izvaja dnevni program, v sklopu katerega ob vzgojno-izobraževalnem delu in varstvu otrokom nudimo tudi zajtrk, kosilo in malico.

Delo v vrtcu poteka po Kurikulumu za vrtce. To je nacionalni dokument, ki okvirja koncept in sistem predšolske vzgoje. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

DAN V VRTCU