»OD ZRNJA DO KRUHA«

Datum objave: 21.6.2017 11:24:20

Cilj skozi celo šolsko leto je bil otroku privzgojiti skrb zase in za okolje. Tako smo v skupini Balončki že na začetku pričeli s tematskim sklopom: «ŽIVIM ZDRAVO Z OKOLJEM« in dodajali še druge sklope, projekte in natečaje.

Eden izmed projektov je tudi turizem s podnaslovom: »OD ZRNJA DO KRUHA.« Tako smo se vzgojiteljice in otroci skupine Balončki, odpravili na pohod v Zabovce, kjer smo si ogledali Koroščev mlin in celotno proizvodnjo. V vrtcu so otroci vonjali, okušali in prepoznavali različne vrste kruha. Prav tako so spoznali vse sestavine, ki so potrebne za pripravo kruha in kruh smo tudi spekli. Nazadnje je vsak otrok izdelal svoj lasten izdelek – rogljiček iz vzhajanega testa. Vse skupaj smo spekli in na hodniku naredili razstavo, ki smo jo poimenovali: »PEKARNA PRI SKUPINI BALONČKI.«

Namen samega projekta je bil otrokom prikazati kako dragocen in zdrav je kruh v vsakdanjem življenju. Prikazati otrokom kulturno dediščino, kako je bil kruh cenjen in kako težko ga je bilo pridelati nekoč v primerjavi z današnjim dnem.

Kruh je pomenil: BELO ZLATO.« Če je slučajno padel kos kruha na tla, so ga pobrali s tal in ga poljubili. S tem sem želela otrokom približati etično vrednoto o presoji dobrega in slabega, ter spoštljivega odnosa do kruha in narave. Otroke sem spodbudila k oblikovanju dobre samopodobe in vrednot do sebe, soljudi in okolja, brez katerega človek ne more obstajati.

Še poseben namen projekta je bil ta, da otrok spozna oz. si privzgoji zdrav način prehranjevanja in tako spozna različne vrste kruha, živila, pomen tradicionalnega slovenskega zajtrka… ki so velikega pomena za zdravo življenje.

Izvajala: Blanka Špur dipl. vzg