Veliki nemarni škornji

Datum objave: 20.10.2014 10:48:43

Ideja (in s tem program) VELIKI NEMARNI ŠKORNJI je do današnje podobe prehodila že 6 let in v tem času raziskovanja, evalviranja in nadgradnje združila lepo število otrok iz vrtcev in osnovnih šol, ki ga koordinira Vista, zavoda za razvoj vrednot Murska Sobota.

Namen programa VELIKI NEMARNI ŠKORNJI je spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti, razvoj kritičnega mišljenja ter izgradnja višjih moralnih vrednot pri otrocih, ki predstavljajo gibalo razvoja.

CILJ PROGRAMA:

· Spodbujanje učinkovitih metod poučevanja, učenja in osveščanja z namenom pridobivanja trajnega in uporabnega znanja.

· Razvoj višjih moralnih vrednot in dvig ekološko-družbene zavesti.

· Omiliti onesnaževanje narave in okolja ter posledic njihovega vpliva na posameznika, na družbo, okolje in naravo.

Program dolgoročno prispeva k spodbujanju mladih generacij k boljši kvaliteti življenja in dviguje ozaveščenost o soodvisnosti ljudi, okolja, narave, družbe. Program ponuja rešitve aktualne družbene in gospodarske problematike izhajajoč iz domišljije otrok, ki jih je potrebno ustrezno usmerjati in spodbujati. Samo kreativne in ustvarjalne generacije bodo pomagale k razvoju in spodbujanju gospodarstva z inovativni rešitvami na vseh področjih.

Izvedba programa je zasnovana na aktivnostih, vezanih na komplet za otroke (knjiga brez ilustracij in zgoščenka). Otroci s pomočjo junakov iz zgodbe spoznavajo početje velikih nemarnih škornjev. Preizkusijo se kot ilustratorji knjige in kot reševalci nastalega problema. Skupaj z junaki iščejo načine, kako velike nemarne škornje opozoriti, da njihovo ravnanje ni primerno.

Več: www.velikinemarniskornji.si